Нов автомобил за социалното общинско предприятие в Кубрат   В изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-0020-C01 по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с чисто нов автомобил се сдоби Общинското предприятие „Социални услуги“ в Кубрат. Ключовете на новото возило връчи лично кметът на Кубрат Алкин Неби. В присъствието на заместник-кметът Женифер Пойраз и председателят на Общински съвет - Кубрат Хюсеин Юмеров, директорът на социалното предприятие г-н Ахмед Камбер сподели, че автомобила ще се използва за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект "Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат".
   Стойността на новата придобивка възлиза на 35 880 лева, а средствата са осигурени по проекта, чието финансиране се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Бюджета на проекта е на обща стойност 181 951,52 лв. в т. ч.:
   - разходи по линия на ЕСФ - 154 658,79 лв.
   - национално финансиране - 27 292,73 лв.
   Настоящият проект си поставя за цел да създаде добър пример за комплексна подкрепа и да се фокусира върху качествена социална услуга за реално нуждаещите се лица. Директорът на предприятието посочи, че реализацията за покупката на возилото е заслуга на общинското ръководство, начело с кмета г-н Неби, на зам.-кмета Женифер Пойраз, на общинския съвет, както и на експерти и служители, участвали в реализацията на обществената поръчка при закупуването на автомобила.
   С фокус към този проект Ахмед Камбер допълни още, че той е насочен предимно към хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Ще се предоставят мобилни интегрирани здравно - социални услуги под формата на почасови услуги от специалисти, работещи в областта на здравеопазването и социалните услуги. В края на срещата кметът Неби поздрави всички за добре свършената работа и пожела на екипа спорна и безаварийна работа.

 

 

 

Нов автомобил за социалното общинско предприятие в Кубрат Нов автомобил за социалното общинско предприятие в Кубрат Нов автомобил за социалното общинско предприятие в Кубрат

 Назад