СУ „Христо Ботев“- гр. Кубрат e номинирано за участие в Националния кръг на конкурса „Иноватори в образованието”

   Във връзка с провеждането на Първи национален конкурс „Иноватори в образованието”, „За учителите, които вдъхновяват“, се проведе Областен кръг на конкурса в РУО - Разград, предаде информационния сайт „DarikNews.bg“.
   Членове на Областната комисия, определена със Заповед на Началника на Регионално управление на образованието – Разград г-н Ангел Петков, са представители на Областна администрация - Разград, РУО – Разград, представители на общините Разград и Кубрат.
   Конкурсът за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати, организиран за първи път от Министерството на образованието и науката, е продължение на политиката за създаване на култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване. В него можеха да участват отделни учители, директори или цели екипи.
   В изискуемия срок в РУО – Разград са постъпили предложените за участие документи от четири училища на територията на областта, както следва: ОУ „Васил Левски“ - гр. Разград, СУ „Христо Ботев“- гр. Кубрат, ОУ „Отец Паисий“ - с. Дянково, общ. Разград и Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“ – Разград.
   Членовете на комисията оцени положителния опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, както и дали учителите успяват да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично, целодневната организация на учебния ден, извънучебното време и работата с родителите и реши да номинира за участие в Националния кръг:
   · ОУ „Васил Левски“ - град Разград, община Разград;
   · СУ „Христо Ботев“- гр. Кубрат, община Кубрат.
   Началникът на РУО - Разград ще изпрати по електронен път номинационните формуляри на всеки от одобрените за участие в националния кръг учители и учителски екипи в МОН до 8 януари 2020 г. Национална комисия, определена от министъра на образованието и науката, ще оцени и класира номинираните от областните комисии участници. Отличените иновации ще бъдат публикувани в „Годишник на иноваторите в образованието“, за да могат да ги прилагат и други учители. Победителите ще сформират Национален клуб на иноваторите, който ще провежда майсторски класове и форуми за обмяна на опит.

 

Назад