Публикувана Заповед № 219 / 05.12.2019 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - Русе, във връзка с болестта Африканска чума по свинете

   Община Кубрат уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с болестта Африканска чума по свинете, със Заповед № 219 / 05.12.2019 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - Русе, се ограничава в срок до 05.01.2020 г. достъпа до горски територии около огнища на АЧС в обхвата на ТП ДЛС Дунав, ТП ДГС Разград, ТП ДГС Сеслав и ТП ДЛС Черни Лом.

 

 

Заповед № 219 / 05.12.2019 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - Русе Версия за Acrobat Reader

 

Назад