Покана за публично обсъждане на Проектобюджет 2020 г.

   Кметът на oбщина Кубрат на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кани жителите на Община Кубрат, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 27.12.2019 г. от 14:00 ч в Ритуалната зала на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ на Община Кубрат на публично обсъждане на проекта за бюджета за 2020 г. на Община Кубрат.

   Уважаеми съграждани,
   Предстои приемането на бюджета на Община Кубрат за 2020 година. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общественост. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2020 г. на Община Кубрат от 09.12.2019 г. до 23.12.2019 г. при г-жа Елис Зайкърова – главен счетоводител, отдел „Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ” при Община Кубрат.
   Материалите по проекта за бюджет за 2020 г. са на разположение в Отдел „Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ”.

   Очакваме Ви!

   Алкин Неби
   Кмет на община Кубрат

 

 

Презентационен материал за Проектобюджет 2020 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад