60 години предучилищно образование в Кубрат

   В Кубрат се състоя тържество по повед 130-годишнината на предучилищното образование в България и 60 години от откриването на първата целодневна детска градина в община Кубрат. То бе уважено от началника на Регионалния инспекторат по образование Петя Димитрова, кметът Ремзи Халилов, председателят на общинския съвет д-р Ибрахим Яхов, зам.-кметът Снежана Георгиева, преподавателят в Русенския университет доц. Петър Петров, бившият старши експерт в РИО-Разград Дарина Белчева. Тук бяха и много бивши и настоящи директори и учители и бивши възпитаници на ЦДГ.
   Във фоайето на читалището бе подредена изложба от предмети и рисунки, изработени от децата, а в ритуалната зала директорки на детски градини представиха свои теоретични разработки, свързани с предучилищното образование.
   Бивши директорки разказаха спомени за работата си, а настоящи споделиха мисли за добри практики. Поздрави отправиха доц. Петров, Д. Белчева и г-н Халилов, който връчи и награди на всички действащи директорки.

 

 

 

60 години предучилищно образование в Кубрат 60 години предучилищно образование в Кубрат 60 години предучилищно образование в Кубрат
60 години предучилищно образование в Кубрат 60 години предучилищно образование в Кубрат 60 години предучилищно образование в Кубрат
60 години предучилищно образование в Кубрат 60 години предучилищно образование в Кубрат 60 години предучилищно образование в Кубрат

 

Назад