Информационна среща на ОИЦ - Разград в Кубрат

   В Кубрат се проведе информационна среща на тема: "Актуални и предстоящи процедури през 2020 г." Тя бе организирана от Областния информационен център в Разград. В нея участваха представители на общината, институции, неправителствени организации, фирми, земеделски производители, медии.
   Срещата бе открита от кмета на община Кубрат Алкин Неби. Участниците бяха запознати с възможностите за кандидатстване с проекти по отворените до края на годината процедури за безвъзмездна финансова помощ по европрограмите и с наличните финансови инструменти за стартиращи и съществуващи фирми. Бяха представени и предстоящите възможности, съгласно Индикативните годишни работни програми на европрограмите за 2020 година. Презентации направиха Хатидже Мехмедова и Юлиян Данаилов от ОИЦ. Имаше въпроси, на които бе отговорено компетентно.

 

 

 

Информационна среща на ОИЦ - Разград в Кубрат Информационна среща на ОИЦ - Разград в Кубрат Информационна среща на ОИЦ - Разград в Кубрат

 

Назад