„Повече заедно“ – послание на МКБППМН-Кубрат за сплотен и задружен клас

   Последователна в образователните си идеи и цели МКБППМН-Кубрат излъчи новото си послание „Повече заедно“, което ще бъде и логото на рекламните папки на комисията и ще бъде заглавие на тематичната образователно-превантивна програма „Сплотен и задружен клас“, по която местната комисия ще работи през учебната 2019/2020 година и ще оказва методическа, педагогическа и емоционална помощ и подкрепа на подрастващите. Първите папки с позитивни послания на комисията ще получат учениците, в края на първия срок, които са посещавали училище редовно и не са отсъствали без причина. Те са предназначени и за деца, които имат проблеми със социализацията и дефицити в общуването и с тях работи обществен възпитател, като мотивационен стимул. Емпатистите - Миро, Есра и Илина призоваха своите връстници и съученици ежедневно да са: СПЛОТЕНИ, ЗАДРУЖНИ, ОТГОВОРНИ, ТОЛЕРАНТНИ, УСПЕШНИ В УЧИЛИЩЕ И У ДОМА, В СПОРТА, ТАНЦИТЕ, В ЗАНИМАНИЯТА И КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ, В ИГРИТЕ!
   Специалистите отдавна отчитат ползите от социализацията чрез възрастни, което подпомага цялостното развитие на децата и ги учи на съвместно съжителство и екипна работа.

 

 

 

„Повече заедно“ – послание на МКБППМН-Кубрат „Повече заедно“ – послание на МКБППМН-Кубрат „Повече заедно“ – послание на МКБППМН-Кубрат

 

Назад