Клетва положиха избраните общински съветници и кметове в Община Кубрат

   В Кубрат се проведе първата сесия на общинския съвет за мандат 2019 - 2023 г. Тя бе открита от заместник-областния управител Евгени Драганов.
   На нея положиха клетва кметът на община Кубрат Алкин Неби, 21 от новоизбраните общински съветници и 14 от избраните кметове на кметства /в две села ще има назначаеми кметове/. Палитрата на общинските съветници е следната: 11 са от ДПС, 5 от Земеделски народен съюз, 2 от ПП "ГЕРБ", 2 от местна коалиция НДПС /БСДП, НДПС/ и 1 от БСП за България. Трима от избраните първоначално общински съветници се отказаха - Алкин Неби /поради избирането му за общински кмет/, д-р Хюсеин Карасюлейман и д-р Евелин Алексиев. На техните места влязоха Имрен Кърмъзъ от ДПС, Пламен Петров от местна коалиция НДПС и Невин Мустафова от Земеделски народен съюз. От селските кметове 13 са от ДПС и 1 от ПП "ГЕРБ".
   Като част от официалната церемония Евгени Драганов връчи на новоизбрания /стар/ кмет ключа на Кубрат.
   След тържествената част ръководството на сесията бе предоставено на най-възрастния общински съветник д-р Ибрахим Яхов. С тайно гласуване за председател на общинския съвет бе избран единственият кандидат за поста Хюсеин Юмеров. Той получи 13 гласа "за" и 8 "въздържал се".

 

 

 

Клетва положиха избраните общински съветници и кметове в Община Кубрат Клетва положиха избраните общински съветници и кметове в Община Кубрат Клетва положиха избраните общински съветници и кметове в Община Кубрат
Клетва положиха избраните общински съветници и кметове в Община Кубрат Клетва положиха избраните общински съветници и кметове в Община Кубрат Клетва положиха избраните общински съветници и кметове в Община Кубрат

 

Назад