Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 17.10.2019 г.

   В присъствието на временно изпълняващия длъжността кмет на община Кубрат Орхан Мехмед се проведе последното заседание през този мандат на общинския съвет. То бе само от една точка.
   Вносител бе д-р Ибрахим Яхов - общински съветник и председател на Временната комисия за провеждате на процедура за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Районния съд в Кубрат. Всичките предложени 14 души бяха единодушно избрани.
   Накрая председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров благодари на всички общински съветници за добрата работа през мандата.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 17.10.2019 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 17.10.2019 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 17.10.2019 г.

 

Назад