СУ “Христо Ботев“ - гр. Кубрат започна работата по проект From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST)

   СУ “Христо Ботев“ - гр. Кубрат започна работата по проект From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST). Проектът е финансиран от Програма Еразъм+, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките, Социално включване, на Европейската комисия.
   FIERST е международен проект, в който участват организации от България, Великобритания, Швеция, Естония и Румъния. В България партньори по проекта са Фондация “Заедно в час”, координатор на проекта, Министерство на образованието и науката и Нов български университет.
   Основна цел на проекта e да подобри капацитета на българските училища за създаване на условия за приобщаване на учениците чрез развиване на умения за успех. Проектът разпространява добри практики, използвани от иновативни учители, работещи с ученици от уязвими общности. Училищните екипи, участващи в проекта, ще бъдат обучени как да прилагат тези добри практики и как да направят прилагането и развитието им устойчиво чрез създаване на професионални учебни общности (ПУО) на училищно и междуучилищно ниво. В контекста на България добрите практики са свързани с развиване в учениците на умения за успех на 21 век.
   Училищен екип, участващ в проекта:
   1. Росица Христова - Директор
   2. Нуршен Халилова - Лидер на ПУО
   3. Пламена Овчарова - Вутова
   4. Елка Игнатова
   5. Валентина Димитрова
   6. Каролина Иванова
   7. Невин Мустафова
   8. Красимира Александрова
   9. Айсел Реджебова

 

Назад