След решение на Арбитражен съд - Варна Община Кубрат спечели дело за над 4 млн. лв.

   След решение на Арбитражен съд - Варна Община Кубрат спечели дело за над 4,1 млн. лв. Делото бе заведено на 23 май тази година от дружеството “Еко-2015” гр. Варна с управител Божидар Борисов. Според предявения иск на фирмата общината трябваше да заплати неустойка в размер на милиони.
   С решение на Арбитражен съд - Варна това искане е определено за неоснователно и фирма "Еко 2015" ЕООД е задължена да заплати сумата от 91 394.57 лв., представляваща разноски по делото. Решението е окончателно и задължително за страните и подлежи на принудително изпълнение. Община Кубрат вече е стартирала процедура по изпълнението на съдебното решение чрез изпълнителен лист.
   "Интересите на Община Кубрат бяха успешно защитени и това е доказателство, че общината ни работи единствено за интересите на гражданите", сподели кметът Алкин Неби. Той припомни, че през 2018 г. общината е създала Общинско предприе "Чистота", с предмет на дейност сметосъбиране и сметоизвозване, осъществявана на територията на цялата община. Със собствени средства от местния бюджет вече бяха закупени два броя камиони, а също така са назначени и работници към предприятието.
   Кметът на Кубрат изказа благодарности и към своя екип.

 

Назад