Педагози от кубратско училище – първите читатели на изданието на МКБППМН-Кубрат „Знанието е превенция“

   Както обяви през лятото, с началото на новата учебна година, местната комисия започна да разпространява методическото помагало „Знанието е превенция“ сред педагози, родители и специалисти от различни звена на публичния сектор работещи деца. Първите читатели станаха младите педагози от ПГ-Кубрат, партньорско училище, с което комисията работи успешно от години в реализирането на инициативи с превантивен и образователен характер. По случай първия учебен ден, училища от района и страната, домакинствали актуални теми от информационно-образователната програма “Час по щастие“ също получиха от помагалото с пожелание за вълнуваща, позитивна и успешна учебна година.
   Припомняме, че акцент в изданието са идеи за позитивно семейно и училищно възпитание. Помагалото е подходящо за широк кръг читатели – педагози, родители, ученици, студенти, възпитатели от различни учебни институции и съдържа набор от игри подходящи за разширяване на социалната и емоционална култура на подрастващите. Автор на помагалото е д-р Надие Карагьозова – секретар на местната комисия и педагог - изучаващ и търсещ работещи механизми за хармонизиране на отношенията учител-ученик-родител и изповядващ идеите на позитивната педагогика за интерактивно преподаване и атрактивно образование в условията на съвременната детска градина, училище и семейство.
   Предстоят срещи с родителската общност, учители и партньори на местната комисия.

 

 

 

Педагози от кубратско училище – първите читатели на изданието на МКБППМН-Кубрат „Знанието е превенция“ Педагози от кубратско училище – първите читатели на изданието на МКБППМН-Кубрат „Знанието е превенция“ Педагози от кубратско училище – първите читатели на изданието на МКБППМН-Кубрат „Знанието е превенция“

 

Назад