Интерактивно преподаване и атрактивно образование - пожела секретарят на МКБППМН-Кубрат на учители, ученици и родители в ПГ-Кубрат по случай първия учебен ден

   Поредния училищен звънец напълни двора на ПГ в Кубрат за откриване на новата учебна 2019/2020година и огря с усмивки и настроение празничния 16-ти септември.
   С химна, посрещане на училищното знаме и слово на директора на училището Ива Николова стартира училищното тържество, на което най-развълнувани бяха новоприетите ученици, които започват своето обучение в по-горна степен на образованието и абитуриентите, които за последен път присъстват на училищното тържество, в което са трупали знания и умения в продължение на 4-5 години.
   Поздрав към училищното ръководство и учениците от името на кмета на Общината Алкин Неби, поднесе началникът на отдел „ПКСДТО“ в местната администрация Здравко Вутов. Поздравителни адреси училищната институция получи от представители на МОН, РУО-Разград, областна администрация, народния представител Десислава Атанасова и други институции.
   С баскетболна топка и комплект методическа литература, издание на местната комисия в помощ на младите учители, д-р Надие Карагьозова, изненада учители и ученици, с които си партнира успешно в последните няколко години в изпълнение на превантивно-образователни инициатива. „Интерактивно преподаване, постоянно повишаване мотивацията на учители и ученици с цел по атрактивно образовани и вдъхновяващо общуване за желано пребиваване в училище…“ се каза и в тържественото обръщение на секретаря на местната комисия.
   „По вода и на добър час“, каза още веднъж училищният директор и покани под звуците на първият училищен звънец новоприетите ученици да прекрачат прага на училищната институция.

 

 

 

ПГ-Кубрат ПГ-Кубрат ПГ-Кубрат
ПГ-Кубрат ПГ-Кубрат ПГ-Кубрат

 

Назад