Съобщение за кампанията “Да изчистим българия заедно”

   Във връзка с доброволческа кампания “Да изчистим българия заедно” - 2019 г. определеният ден за национално почистване е 14-ти септември /събота/ 2019 г.
   Нека заедно излезем и почистим районите, където живеем,на които сме стопани и където децата ни растат.
   Призовававаме жителите на Община Кубрат активно да вземат участие в кампанията.
   Необходимите ръкавици, чували са осигурени от Общината и ще се раздават в стая №17 на Общинска администрация - Кубрат, в периода от 2-ри до 13-ти септември 2019 г.
   Събраните в чували отпадъци, молим да поставяте завързани до контейнерите за сметосъбиране и Общината ще се ангажира с извозването до Регионално депо за неопасни отпадъци Разград.

 

 

Назад