МКБППМН-Кубрат с нови партньори и приятели

   С пожелание за съвместни работни срещи и ползотворно бъдещо партньорство и сътрудничество с педагози (ръководители на школи по изкуствата) от Националния дворец на децата - София и педагози-спортисти от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа "София", завърши участието на секретаря на МКБППМН-Кубрат д-р Надие Карагьозова в 11-то издание на Лятната педагогическа академия на Сдружение “Професионален форум за образованието“, състояло се в дните 16-20 август в Слънчев бряг. В четиридневния семинар с лектор Ирена Димитрова-директор на дирекция „Превенции, спорт и туризъм“ към столична община и признат авторитетен международен лектор, педагозите от столицата и секретарят на местната комисия размениха опит и идеи как допълнителните форми на извънкласна дейност сред, които спортът и изкуството помагат за личностната себеизява и израстване на децата и в същото време развиват социалните им компетентности и помагат за формиране на емоционална култура. Разискваха се казуси около темата за работа в екип и разрешаване на конфликти. Тема която не губи своята актуалност и изисква постоянно придобиване на нови знания и умения от работещите и ръководители на групи и екипи.
   По време на лекториите и неформалните срещи поради повишен интерес към работата й, като единствен участник занимаващ се с превантивна работа, д-р Карагьозова запозна колегите си с авторската програма „Превенция на агресията и насилието чрез позитивни начинания“ и сподели акценти от индивидуалната си работа с родители и деца в конфликт със закона и как включването им в дейности, които насищат емоционално и съвместната работа с деца-добрите примери от училищния живот помага за тяхната ресоциализация и превъзпитание, като формира у тях позитивна, а не креминогенна нагласа. Д-р Карагьозова не пропусна да благодари за позитивната приятелска атмосфера, която изградиха за кратко време с лектора и участниците и пожела по-чести срещи и обмен на опит, добри идеи и практики.
   В рамките на дните на педагогическия форум д-р Карагьозова проведе и работна среща със Светлана Нанчева, автор на книгата „Неучебен предмет“, който от скоро е на пазара и споделиха идеята, че - съвременното образование има нужда от позитивен училищен климат, партньорска общност и програми за социални умения и личностно развитие в училище. Авторката и ръководител на сдружението „Професионален форум за образованието“ предлага изключително добра работеща техника „СТИЛ“- социални техники и изкуства на личността,предназначена за работа с ученици от 5-ти до 12 клас. Програмата е реализирана успешно в продължение на повече от десетилетие в 151-во СОУПИ – София (средно общообразователно училище с профилиране по интереси) през годините 1990-2002 година. Първият директор на училището и ръководител на неговия авторски екип е Юрий Анджекарски, учителите се наричат-педагози-съветници, а ръководител на училищната педагогическата служба е Светлана Нанчева, която в момента прави академична кариера в БАН и познава отвътре проблемите на съвременното образование и предлага решения за покриване на дефицитите в тази важна сфера от обществения живот. Подробности от книгата и идеите на авторката ще бъдат споделени в специално интервю, което ще бъде публикувано около началото на новата учебна година, в сайта „Национален форум моето дете“.
   Педагозите и от двете столични организации отправиха покана към д-р Надие Карагьозова за бъдещи съвместни участия в подготовката и излъчването на послания чрез спорта и изкуството. Открита за диалог и партньорство, секретарят на местната комисия в Кубрат прие протегнатата ръка и сподели, че работещите механизми трябва се мултиплицират и трябва да обединяват педагогическата и родителската общност в изпълнение задачите и целите на съвременното образование и възпитание. Предстоят работни срещи с началото на новата учебна година.

 

 

 

МКБППМН-Кубрат с нови партньори и приятели МКБППМН-Кубрат с нови партньори и приятели
МКБППМН-Кубрат с нови партньори и приятели МКБППМН-Кубрат с нови партньори и приятели

 

Назад