Съобщение от ТП на НОИ - Разград

   ТП на НОИ - Разград, отдел ПЕНСИИ уведомява, че гражданите от Община Кубрат ще бъдат консултирани във връзка с определяне на прогнозен коефициент на пенсията на следните дати: 04.09.2019 г. и 18.09.2019 г.
   Консултирането ще се извършва в сградата на филиала по социално осигуряване от 8.30 ч. до 16.00 ч.
   Гражданите следва да представят: документ за самоличност, оригинален документ за брутно трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., както и оригинални документи за осигурителен стаж.

 

Назад