От началото на месец октомври всички хотелиери и лица предоставящи настаняване, трябва да подават информация към ЕСТИ, съгласно изисквания от Закона за туризма

   Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери и физически лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ (Единна система за туристическа информация), съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.
   Съгласно изискванията на чл. 116 от Закон за туризма, Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма. Регистърът се води чрез: централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп; избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление; на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма.
   Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта в ЕСТИ, е 30 септември 2019 г. Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на http://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерство на туризма, секция ЕСТИ.

 

 

Официален сайт на Единна система за туристическа информация - ЕСТИ
Информация за Единната система за туристическа информация - ЕСТИ

 

Назад