Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Кубрат за 2018 г.

   Председателят на Общински съвет - Кубрат на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 66, ал. 1 от Наредба №12 на ОбС - Кубрат за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кани жителите на Община Кубрат, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 17.07.2019 г., сряда, от 14.00 ч. в Ритуалната зала на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Кубрат на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Кубрат за 2018 г.

   Уважаеми съграждани,
   Предстои приемането на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2018 година. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общественост.
   Материалите по годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. са на разположение в стая №18 в административната сграда на общината.

   Очакваме Ви!

   Председател на Общински съвет - Кубрат
   Хюсеин Юмеров

 

 

Отчет за изпълнението на бюджета на община Кубрат за 2018 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад