Община Кубрат се включи в системата за електронно връчване на документи (е-Връчване)

   Във връзка с прилагане на чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. на Европейския парламент и Съвета от 2014 г., относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и на отмяна на Директива 1999/2014 г. и чл. 26, ал. 2 и 4 от Закона за електронното управление, от месец юни 2019 г. Община Кубрат създаде свой профил в Системата за сигурно "Електронно връчване", която се поддържа от Държавна агенция "Електронно управление". Тази система е свързана с приемането, издаването и подписването на електронни документи от страна на Община Кубрат, както и способите за взаимодействието с физически и юридически лица.
   Електронните административни услуги са на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/

 

Назад