Секретарят на МКБППМН-Кубрат автор в сборник на тема „Правата на децата и отговорното родителство“

   Сериозно участие и висок професионализъм показа секретарят на МКБППМН-Кубрат в научно-практически форум, провеждащ се в Асеновград. Три доклада на д-р Надие Карагьозова са включени в сборника на форума – „Семейството-извор на ценности“, „Влияние на семейното възпитание и отношения върху агресивността сред подрастващите“ и Личният пример на родителя-най-силното и въздействащо възпитателно средство за цялостното развитие на детето“. Д-р Карагьозова е уважаван специалист и автор от организаторите на форума и от няколко години оказва професионална и емоционална подкрепа към идеята - мултиплициране на добрите практики и формиране на чувствителност в цялата общественост по значими и актуални теми свързани с възпитанието и образованието на съвременните деца и техните семейства.
   Седмата национално-практическа конференция организирана от Община Асеновград, МКБППМН-Асеновград и Център за обществена подкрепа- Асеновград и форма „Амесос“ събра над 200 специалиста (секретари на местни комисии, обществени възпитатели,педагогически съветници, психолози, специалисти от отделите закрила на детето, и представители от неправителствения сектор и др.) от цялата страна в дните 26-28 юни 2019 година. Научната дискусия посветена на тема „Правата на децата и отговорното родителство“ ще бъда модерирана от уважавани академични представители от Пловдивския университет проф. Румен Стаматов и доц.Велина Тодорова, които ще поставят на фокус практическите механизми за формиране на приемливо поведение у подрастващите, които да могат самостоятелно на по-късен етап от живота да се презентират пред обществото, като личности способни да се справят сами в различни ситуации и преодоляват конфликти, които са неизбежни в ежедневието и защо е важен семейният фактор в личностното израстване на децата.
   „Община Асеновград, създадоха много успешна традиция, която показва своите ползи вече седма година и все повече отчита повишен интерес от различни специалисти, които се припознават в темите, които оформят тежестта на самата конференция. Всеки път е предизвикателство, в открита дискусия със колегите-доказали се като секретари на местни комисии, в разговори с авторитети от научните среди, да си свериш не само часовника, но и да надграждаш и да внедриш нещо ново в практика…“, сподели д-р Карагьозова.

 

 

 

Секретарят на МКБППМН-Кубрат автор в сборник „Правата на децата и отговорното родителство“ Секретарят на МКБППМН-Кубрат автор в сборник „Правата на децата и отговорното родителство“

 

Назад