Предстоящо третиране срещу комари

   В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме:
   1. На 23.06.2019 г. от 21.00 до 04.50 часа на територията на Община Кубрат ще се проведе наземна обработка срещу комари с препарат „Ротрин“ 200ЕК.
   2. На 27.06.2019 г. от 20.30 до 04.00 часа на територията на Община Кубрат ще се проведе наземна обработка срещу комари с препарат „Ротрин“ 200ЕК.
   При неподходящо време обработката се отлага за 28.06.2019 г. при същият часови график.

 

 

Уведомително писмо от Алкин Неби - кмет на Община Кубрат Версия за Acrobat Reader
График за провеждане на наземно третиране срещу комари в населени места от Община Кубрат Версия за Acrobat Reader

 

Назад