Представяне на книгата за село Равно

   В малкото лудогорско село Равно се състоя представяне на книгата на Исмаил Абтулов "Село Равно - следи от миналото". На събитието присъстваха двама областни управители на област Разград - бившия Стоян Димитров и настоящия Гюнай Хюсмен, заместник-кметът на община Кубрат Женифер Пойраз, представители на различни институции, кметът на селото Шинаси Абтулов, роднини, приятели и познати на автора от Разград, Кубрат, Сеново, Глоджево и други населени места, жители на селото.
   Встъпителни думи произнесе г-н Абтулов. Представен бе филм за родното му село. Исмаил Абтулов е роден в село Равно, община Кубрат, област Разград през 1944 г. Семеен е, има две дъщери, които са с учителска правоспособност. Работил е като учител и училищен директор, кмет на Равно, град Глоджево и на община Ветово, област Русе, в различни институции в Разград, Сеново и Ветово. Сега е пенсионер и живее в град Разград.
   Историческият очерк за село Равно бе представен от редактора на книгата Мирослава Кацарова. В 256 страници са представени исторически и географски данни за селото от неговото създаване до днес, подробни данни за населеното място през годините, стопанското и социално развитие, обществено-политическия живот, празнично-обредната система и още много други неща.
   Прочетени бяха откъси от творбата и разказ от подготвените за печат други две книги на автора. Имаше поздравления и подаръци за г-н Абтулов от двамата областни управители, кмета на селото и други. Като апотеоз на събитието прозвучаха думите на присъстващата 87-годишна учителка на автора Мария Петрова. Тя го нарече "Ден на родолюбието в село Равно" и бе съпроводено с бурни аплодисменти.

 

 

 

Представяне на книгата за село Равно Представяне на книгата за село Равно Представяне на книгата за село Равно

 

Назад