Публикуван Протокол №1 / 11.06.2019 г. на комисията по процедура за избор на финансова/кредитна институция относно поемането на дългосрочен общински дълг

   Публикуван e Протокол №1 / 11.06.2019 г. на комисията, назначена със Заповед №492 от 10.06.2019 г. на кмета на община Кубрат със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по обявената процедура за избор на финансова/кредитна институция относно поемането на дългосрочен общински дълг.

 

 

Протокол №1 / 11.06.2019 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад