Информационна среща на ОИЦ-Разград в Кубрат

   В Кубрат се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център в Разград. Темата бе "Какво предлаган европрограмите през 2019 година?" Присъстваха заместник-кметът на Община Кубрат Женифер Пойраз, директорът на Дирекция "Специализирана администрация" Стефан Калинов, земеделски производители.
   Срещата бе открита от г-жа Женифер Пойраз. Встъпителни думи каза Юлиян Данаилов - управител на ОИЦ.
   Европрограмите през 2019 г. представи Емил Чанков от ОИЦ. По Мярка: Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малко стопанство" говори Живка Димитрова от Националната служба за съвети в земеделието - териториален офис в Разград. Накрая имаше въпроси и коментарии по темата.

 

 

 

Информационна среща на ОИЦ-Разград в Кубрат Информационна среща на ОИЦ-Разград в Кубрат Информационна среща на ОИЦ-Разград в Кубрат

 

Назад