МКБППМН-Кубрат с нов образователен продукт „Знанието е превенция“

   МКБППМН-Кубрат издаде нов образователен продукт със заглавие „Знанието е превенция“. Автор на методическото помагало е д-р Надие Карагьозова, която предлага няколко идеи за позитивно семейно и училищно възпитание. Помагалото е подходящо за широк кръг читатели - педагози, родители, ученици, студенти, възпитатели от различни учебни институции и съдържа набор от игри подходящи за разширяване на социалната и емоционална култура на подрастващите. Председателят на местната комисия и заместник-кмет Орхан Мехмед, подкрепи новия образователен продукти и сподели, че „превенцията, наистина означава знание и задачата на субектите по превенция, каквито са и местните комисии е да информират непрекъснато не само подрастващите, но и цялата общественост, защото само многообразната и актуална информация, може да доведе до успешна превенция…“
   Редактор на изданието е Илияна Банчева, журналист от Общинско радио-Разград, запозната с дейността на местната комисия и образователните идеи, които застъпва авторката на изданието. Голяма част от статиите, които засягат актуални въпроси и проблеми, включени в помагалото са дискутирани в различни предавания на радиото.
   От бележките на редактора научаваме:
   „Скъпи читателю,
   Държиш в ръцете си уникално четиво! Всяко подобно Помагало ни дава възможност, малко по малко, да сглобим пъзела на вечния стремеж да образоваме и възпитаме достойни членове на обществото. Изложената от автора система по един невероятно семпъл и ефективен начин ни показва как можем да се облягаме на извечни духовно – житейски закони при постигането на тази цел – чрез личен пример, позитивизъм, емпатия, толерантност и поддържане на постоянна активна и двупосочна връзка между родител – дете – педагог.
   В това издание теоретичните елементи на педагогиката като наука плавно и естествено се преплитат с практическите. Авторът дава ценни насоки как да се преодолеят т. нар. социална девиация и образователен нихилизъм.
   Д-р Карагьозова акцентира на необходимостта и ползите от позитивната педагогика в наситеното с конфликти, напрежение и стрес ежедневие. На първо място съвременният педагог е призван да бъде лидер на промяната и вдъхновител, като същевременно учи и се развива през целия си живот. Възпитанието обаче е функция и отговорност на родителя. Личният му пример всъщност е най-силното и въздействащо възпитателно средство за цялостното развитие на детето.
   В семейството се формира и отношението на подрастващите към агресията. На усвоените насилнически поведенчески модели се противопоставят педагози и институции, осъществяващи превантивна дейност и осигуряващи емоционална подкрепа на деца в конфликт със Закона.
   Авторът препоръчва превенцията и овладяването на агресивното поведение да се постига чрез изкуство, творчество, спорт, тренинги, ролевите игри и ситуации.
   В края на Помагалото са предложени интересни интерактивни упражнения за повишаване на емоционалната интелигентност и сплотеност в групата като „Пробив”, „Паяжина”, „Какво обичам да правя...”, „Всички ние по нещо си приличаме”, „Прогноза за времето” – „Камъче в обувката”, „Строеж на кула”, „Любов и ярост” и други.
   В заключение мога само да обобщя, че най-голямото предимство на това издание е достъпността на текста – интересен и полезен както за специалиста – педагог, така и за родителя“ - (Илияна Банчева-Стоянова)
   Предстои в началото на новата учебна година, с различни събития, организирани от местната комисия, методическото помагало да бъде предоставено за ползване от общинските училища и родителска общност.
   Припомняме, че това е третият творчески продукт на авторката, след наръчника „Малки стъпки-големи ползи“ и практическото помагало „Приложение на игрови подходи за снижаване на агресивността сред 5-7 годишните деца“.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат с нов образователен продукт „Знанието е превенция“ МКБППМН-Кубрат с нов образователен продукт „Знанието е превенция“ Приключи фолклорния фестивал „Танцувай с Пагане“

 

Назад