Кубратски ученици с първа представителна изява

   Професионалната гимназия в Кубрат се включи в проекта „Да направим учидището привлекателно за младите хора". Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси" и съфинансиран от европейския социален фонд на ЕС.
   Във връзка с този проект, в училището има изграден клуб „Фолклорна дъга" с ръководител Елеонора Стефанова. Неговата дейност е насочена към събиране на информация, свързана с историята и обредите на трите етноса в Кубратска община - българския, турския и ромския. В тази насока голяма помощ оказват читалищата в общината и по-възрастни местни жители.
   Проведе се и първата представителна изява на клуба. Тя бе по проект „УСПЕХ" /Училище за самоутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти/. Представени бяха две презентации на членове на клуба: Айшегюл Мердан Вели от XI клас и Красимир Зан Тханх By от ХII клас. В тях имаше богат снимков материал за обредите, носиите и обичаите и разкази на местни жители за трите етноса. Със събраните материали бяха изработени табла, които са изложени във фоайето на училището.
   Втората представителна изява на клуба ще бъде на 25 юни. Ще бъде подредена кулинарна изложба и ще бъдат представени песни и танци на трите етноса.

 

Назад