МКБППМН-Кубрат награди призьорите в конкурса „Ученик за пример“

   Сред море от балони и позитивни символи се състоя тържествената церемония по награждаването на учениците отличени с приза „Ученик за пример“ в организирания от МКБППМН-Кубрат конкурс. На 15 май 2019 година в ритуалната зала на местното читалище, 38 ученика отличени с приза „Ученик за пример“ от 6 общински училища получиха своите грамоти и награди. Училищата-участници в конкурса са СУ „Христо Ботев“-Кубрат, ПГ-Кубрат, ОУ „Христо Смирненски“- Кубрат, ОУ „Свети Климент“- Юпер, ОУ „Н. Й. Вапцаров“- Бисерци и ОУ „Васил Левски“-Беловец. Отличените ученици са от всички степени на образованието-начален, среден и горен курс. Грамоти и предметни награди бяха осигурени от местната комисия за всички отличени, а ръководствата на училищата получиха благодарствени писма.
   Церемонията по награждаваното беше открито от председателя на МКБППМН и заместник-кмет Орхан Мехмед, който благодари на всички училища за приетото предизвикателство и правилното тълкуване на новите училищни реалности, които поставят ученика в активна позиция.
   Поздрав към номинираните и гостите на тържеството отправи и кмета на общината Алкин Неби. Наградите бяха връчени от кмета на общината, председателят на Общинския съвет Хюсеин Юмеров, председателят на местната комисия Орхан мехмед, управителят на ДЦВУ Танжу Фетта, началникът на отдел „ПКТО“ Здравко Вутов и директорът на общата администрация Стефан Калинов, които отправиха от хубави по хубави пожелания към добрите примери и техните учители.
   В конкурса участваха и партньорски училища - домакини на „Час по щастие“, които посочиха своите добри примери. Общо 19 ученика бяха излъчени с престижния приз от пет училища - Лозница, Самуил, Езерче и село Стоян Михайловски, община Нови пазар. Наградите за тях са осигурени от кубратските фирми - „Технокардан“ ЕООД, ЕТ „Делта ВВ“, „ЕМ-ЕС-ГРУП-13“ ООД, ЕТ „Сател“, „ГАРД“ ЕООД и ЗП-Юнзюле Сюлейманова Шакирова, които подкрепиха конкурса и застанаха зад образователната идея. В знак на благодарност получиха стилни грамоти – „Добър Партньор“. Партньорските училища ще връчат наградите на своите призьори по време на тържествата по случай края на учебната година предвидени в техните училищни календари.
   Припомняме, че идеята за конкурса е от авторската образователно-превантивна програма на секретаря на комисията д-р Н. Карагьозова „Час по щастие“ и се организира по идея на председателя на комисията. Темата е продиктувана от разбирането, че едно от най-добрите възпитателни средства е подражанието и социализацията чрез връстници. Конкурсът цели да постави ученика в активна позиция и да провокира в открита дискусия деца да избират деца, да посочат онзи пример, който според тях през учебната година е показал добро поведение, старание към учебния процес и цялостния живот в училище. Проявявал е дружелюбно отношение към възрастните и връстниците си, избягвал е агресия, насилие, бил е инициатор на благотворителни каузи или добри идеи и др. или този, на когото искаме да подражаваме, да дружим, да се учим от него и не на последно място да имаме точно такъв ученик за приятел, носител на добродетели и положителни качества.
   ..“Когато имаме добрите и светли примери, за които говорим често, когато социализацията чрез връстници върши чудеса, когато учители и ученици заедно дискутират за хубавите неща от ежедневието, има добри и удовлетворяващи резултати за всички страни участници в образователно-възпитателния процес и отношенията се развиват на база доверие и взаимно споделени отговорности и ценности. Тогава говорим за добро партньорство между учители-ученици-родители.. “, обобщи в края на срещата д-р Надие Карагьозова-секретар на местната комисията и отправи пожелания за нови предизвикателства и по чести дискусионни работни срещи.

   Д-р Надие Карагьозова

 

Списък на учениците удостоени с приза „Ученик за пример“ Версия за Acrobat Reader

 

 

МКБППМН-Кубрат награди призьорите в конкурса „Ученик за пример“ МКБППМН-Кубрат награди призьорите в конкурса „Ученик за пример“ МКБППМН-Кубрат награди призьорите в конкурса „Ученик за пример“
МКБППМН-Кубрат награди призьорите в конкурса „Ученик за пример“ МКБППМН-Кубрат награди призьорите в конкурса „Ученик за пример“ МКБППМН-Кубрат награди призьорите в конкурса „Ученик за пример“
МКБППМН-Кубрат награди призьорите в конкурса „Ученик за пример“ МКБППМН-Кубрат награди призьорите в конкурса „Ученик за пример“ МКБППМН-Кубрат награди призьорите в конкурса „Ученик за пример“

 

Назад