Разделно събиране на отпадъци от опаковки

   Скъпи съграждани,
   Общинска администрация град Кубрат Ви уведомява, че на територията на нашата община, съвместно с организация по оползотворяване „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД са разположени нови контейнери за разделно събиране на отпадъците от опаковки, тип „иглу”. На 17-18.04.2019г. бяха поставени нови трицветни контейнери на ключови места в село Севар, село Беловец и село Бисерци, община Кубрат.
   Местата на разположените контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в град Кубрат са:
   - южната част на паркинг „Покрит пазар”
   - кв. 50, УПИ XXIII зад Захарна борса „Аднан Кяшиф”
   - площада до банка „ДСК”
   - УПИ XXIII зад ресторант „Бор”
   - кв. 50, УПИ XVIII зад „Пацони”
   - кв. 34, до супермаркет СБА, ул. „Цар Освободител”
   - кв. 27, УПИ III до магазин и „Рибарска среща” ул. „Иван Вазов”
   - кв. Дряново,ул. „Н. Хикмет”, до магазин, кв. 25
   - УПИ I, кв. 54, зад Пенсионерски клуб
   - „Делта”, ул. „Добруджа” №63, УПИ III, кв. 94
   - „Бар Роси”, ул. „8-ми март”, УПИ XVII , кв. 75
   - на кръстовището на ул. „Княз Борис” ул. „Н. Й. Вапцаров” /Детска ясла - МБАЛ/
   - зад блок „Георги Димитров”
   - пред вход на битак – ул. „Княз Борис”
   - зад СОУ „Хр. Ботев” срещу Дневен център на кръстовището на ул. „Страцин” и ул. „Люлин планина”
   - кв. 70, парцел I, ул. „Хан Крум” до търговска сграда на ПК „Наркооп”
   Зеленият контейнер е за стъклени отпадъци от опаковки и в него имате възможност да изхвърляте всякакви видове стъклени буркани и бутилки.
   Жълтият контейнер е за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки.
   Синият контейнер е за събиране на хартиени и картонени отпадъци от опаковки.
   Обръщаме внимание, че трябва предварително кашоните да бъдат сгънати, а пластмасовите бутилки – смачкани, с цел намаляване на обема им.
   Общинска администрация град Кубрат, призовава всички граждани на общината да подходят отговорно към екологосъобразната система за разделно събиране, като поставяте отпадъците си в съдовете, а не около тях, да използвате цветните контейнери по предназначение и да не изхвърляте в тях битови отпадъци, прозоречно стъкло, силно замърсени и опасни отпадъци, които могат да предизвикат запалването им. Убедени сме, че с общи усилия можем да спестим природни суровини и енергия и да направим нашите населени места по-чисти и красиви.

 

Назад