Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина

   Уважаеми съграждани,
   Изказвам сърдечна благодарност за Вашите усилия и труд, че сте превърнали нашият град в едно по-добро и по-красиво място за живеене!

   С уважение,
   Алкин Неби
   Кмет на Община Кубрат

 

 

 

Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина
Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина
Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина
Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина
Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина
Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина
Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина
Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина
Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина Благодарствен адрес за поддържано дворно място и градина

 

Назад