ПК „Наркооп“ - Кубрат на 110 години

   В Кубрат се проведе общо годишно отчетно-изборно събрание на местната ПК "Наркооп". В него взе участие и председателят на РКС - Русе Пенка Пеева.
   В началото бе утвърдено решението на УС за приемането на 71 нови членове, повечето от които са в младежка възраст. Отчет за работата през 2018 г. и насоките за развитие на кооперацията през 2019 г. направи нейният председател Искра Антонова.
   Сега кооперацията, която навърши 110 години от създаването си, обслужва общо 7 населени места и пряко стопанисва 17 търговски и промишлени обекта. В нея членуват 753 души, като повече от една трета от тях са на възраст до 35 години. Основните дейности на кооперацията са търговия на дребно, производство на хлебни изделия, закуски и сладкарство, взаимо-спомагателна каса и кредитна дейност, развитие на социални и други дейности и услуги.
   През миналата година реализираният общ стопански оборот е увеличен със 17 % спрямо 2017 г. Стокооборотът в търговията е нараснал с 16 % и е над 3 милиона лева. Собственият капитал е увеличен с 11 %, а дяловият капитал с 9 %. Кооперацията обслужва 39 самостоятелни обекта на територията на общината. В Националната търговска КООП верига са включени 7 обекта. Кооперацията участва в европейските програми "Топъл обяд", "Общинска трапезария" и "Училищен плод и мляко". Тя е съорганизатор и активен участник във всички значими културни и обществени мероприятия в града и общината.
   Поздравление поднесе Пенка Пеева, в което подчерта, че кубратската кооперация е на трето място в страната от всичките 800 кооперации. Делегатите бяха поздравени и от група малчугани от детска градина от Кубрат. Прочетени бяха поздравителни адреси от председателя на НС на ЦКС и от кмета на общината Алкин Неби. Подарена бе и стилна картина. За председател на ПК "Наркооп" - Кубрат с пълно болшинство бе преизбрана Искра Антонова.

 

 

 

ПК „Наркооп“ - Кубрат на 110 години ПК „Наркооп“ - Кубрат на 110 години ПК „Наркооп“ - Кубрат на 110 години

 

Назад