„Ученик за пример“ ще избират в кубратски и партньорски училища

   По предложение на председателя на МКБППМН Орхан Мехмед, местната комисия отправи предизвикателство към ръководствата на общинските училища от района да отбележат още по емоционално края на учебната година, като излъчат ученици достойни за приза „Ученик за пример“. Идеята за конкурса е от авторската образователно-превантивна програма на секретаря на комисията д-р Н. Карагьозова „Час по щастие“, а темата е продиктувана от ежедневието на училищния живот и разбирането, че едно от най-добрите възпитателни средства е подражанието и социализацията чрез връстници. Конкурса цели да провокира в открита дискусия деца да избират деца, да излъчат онзи пример, който през учебната година се е отличил като добро поведение, показал старание към учебния процес и живота в училище, дружелюбно отношение към възрастните и връстниците си, избягвал е агресия, насилие или този, на когото искаме да подражаваме, да станем приятели и др. Когато имаме добрите и светли примери, когато социализацията чрез връстници върши чудеса, когато учители и ученици заедно дискутират за хубавите неща от ежедневието, има и по-добри резултати в отношенията между всички участници в образователния процес.
   Първото издание на конкурса се проведе миналата година в ОУ „Паисий Хилендарски“ село Езерче и предизвика голям интерес сред родители, учители и ученици и поради това, тази година предизвикателството е отправено към всички кубратски училища и училищата от областта, които са били домакини на „Час по щастие“ сред които, ОУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Христо Ботев“- Лозница, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Самуил.
   Отличените ученици ще бъдат наградени с грамота и предметни награди от МКБППМН и фирмите от града в дните около празниците на училищата по случай 24 май, 1 юни или завършването на учебната година. Фирмите подкрепили идеята са: „Технокардан“ ЕООД, ЕТ „Делта ВВ“, „ЕМ-ЕС-ГРУП-13“ ООД, ЕТ „Сател“, „ГАРД“ ЕООД и ЗМ - Юнзюле Сюлейманова Шакирова, които в знак на благодарност ще получат грамоти – „Добър Партньор“.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

„Ученик за пример“ ще избират в кубратски и партньорски училища „Ученик за пример“ ще избират в кубратски и партньорски училища
„Ученик за пример“ ще избират в кубратски и партньорски училища „Ученик за пример“ ще избират в кубратски и партньорски училища

 

Назад