Започна изграждането на покрит пазар в Кубрат

   В гр. Кубрат започна изграждане на покрит пазар. Общата стойност на съоръжението възлиза в размер на 380 000 лв., които са отпуснати съгласно ПМС №260 от 24 ноември 2017 г. на Министерския съвет на Р България.
   Предвижда се покрития пазар да представлява метално хале с ширина 20 м и дължина 24 м и височина 3.50 м. В бъдещата придобивка ще се организира търговска дейност - основно продажба на плодове и зеленчуци.

 

 

 

Започна изграждането на покрит пазар в Кубрат Започна изграждането на покрит пазар в Кубрат

 

Назад