Община Кубрат сключи споразумение за побратимяване с Община Ергене, Република Турция

   Общините Кубрат (Република България) и Ергене (Република Турция) подписаха двустранен протокол с цел установяването, развитието и укрепването на приятелски връзки, отношения на сътрудничество и партньорство, на взаимна обмяна на информация, идеи и опит между градовете.
   В рамките на принципите на равенство и взаимен интерес ще бъде установено широко обхватно сътрудничество и обмяна на опит в областта на икономиката, търговията, науката, техниката, културата, образованието, спорта, здравеопазването и в други подобни области.
   Това споразумение беше успешен завършек на решението на Общинския съвет - Кубрат на 24 октомври 2017 г.
   В община Ергене живеят над 60 хиляди жители сред които и наши съграждани. Общината е известна като един от най-бързо развиващите се индустриални райони в Република Турция.

 

 

 

Община Кубрат сключи споразумение за побратимяване с Община Ергене Община Кубрат сключи споразумение за побратимяване с Община Ергене Община Кубрат сключи споразумение за побратимяване с Община Ергене
Община Кубрат сключи споразумение за побратимяване с Община Ергене Община Кубрат сключи споразумение за побратимяване с Община Ергене Община Кубрат сключи споразумение за побратимяване с Община Ергене

 

Назад