60 години предучилищно възпитание в община Кубрат

   Тази година се чества 130-годишнината на предучилищното възпитание в България, а в Кубратска община началото бе поставено преди 60 години.
   В тази връзка в ЦДГ „Осми март" с. Беловец, с директор Гюлнур Мустафова, се проведоха две хубави прояви. Преди това обаче трябва да отбележим, че градината е една от най-големите и най-добре благоустроените в общината. Сега в нея се обучават 83 деца, разпределени в четири групи. За тях се грижат 9 детски учителки и 10 души - помощен персонал. 99% от децата са билинги и затова се обръща голямо внимание на овладяването на българския език.
   От 2009 година се прави и основен ремонт на сградата, с пристрояване на нов кухненски блок. Има инсталирани парна и соларна инсталации, а мебелировката е изцяло нова и на съвременно ниво.
   В началото на април се проведе среща между бивши и настоящи детски учителки в селото. За нея бяха събрани материали и предмети, използвани преди години. Споделени бяха спомени, препоръки и похвали от бившата директорка Николина Дончева, заслужилата детска учителка Петка Йорданова и бившите учителки Павлина Иванова, Стоянка Найденова и Маринка Савова. Накрая те се срещнаха с настоящите възпитаници на градината, танцуваха и играха заедно с тях и си направиха общи снимки за спомен.
   А в петък се проведе открита практика пред методичното обединение на директорите на детските градини в община Кубрат. Те наблюдаваха ситуация по математика в подготвителната група с учителки Cевгюл Сюлейманова и Цветелина Ноева. В нея децата се превъплътиха в ролята на моряци и направиха едно чудесно пътешествие до „Острова на математиката". Накрая присъстващите обсъдиха и дадоха висока оценка на нагледния урок с малчуганите.

 

Назад