Електронен калкулатор за изчисляване на данък за МПС

   Новата формула, по която се формира данъкът за моторните превозни средства от 2019 г., включва годината на производство, мощността и екологичния стандарт на колата. В калкулатора за регистрираните автомобили са заложени минималните коефициенти, приети от парламента с измененията на Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
   Данните за колата, които трябва да се нанесат в калкулатора, за да се изчисли нейният данък, са вписани в документите за автомобила - в малкия или в големия талон в зависимост от времето на регистрацията. Срещу индекс V.9 e записан екологичният стандарт на колата (от Евро 2 до Евро 6). При най-старите коли такъв екостандарт обикновено няма.
   Калкулаторът е достъпен на страницата на Община Кубрат, в раздел „Електронни услуги“ - точка „Електронен калкулатор за изчисляване на данък за МПС“.
   Чрез системата всеки собственик може да се ориентира какви стойности на данък МПС се получават за автомобила му.

 

 

Електронен калкулатор за изчисляване на данък за МПС Версия за Acrobat Reader

 

Назад