Публично обсъждане на проектобюджета и поемане на общински дълг от община Кубрат

   В Кубрат се състоя публично обсъждане на две общински предложения. Присъстваха кметът на община Кубрат Алкин Неби, неговите заместници Орхан Мехмед и Женифер Пойраз, председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров, общински съветници, кметове, служители в общинската администрация, представители на бизнеса, НПО и други организации, граждани.
   Форумът бе открит от Хюсеин Юмеров. С рамките на проектобюджета на община Кубрат за 2019 г присъстващите бяха запознати от кмета Алкин Неби. В приходната и разходната част той е в размер на 19 249 229 лева. Планирано е общо собствените приходи да бъдат 3 605 501 лева. За държавни дейности, без капиталови разходи са предвидени 8 196 232 лева.
   Другото предложение бе за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на договор на общински заем, с цел погасяване на задълженията на В и К "Меден кладенец" ЕООД към "Енерго Про продажби" АД. То предвижда теглене на общински заем до 2 600 000 лева със срок на погасяване до 120 месеца.
   Имаше въпроси и препоръки от страна на малобройните присъстващи в залата.

 

 

 

Публично обсъждане на проектобюджета и поемане на общински дълг Публично обсъждане на проектобюджета и поемане на общински дълг Публично обсъждане на проектобюджета и поемане на общински дълг

 

Назад