МКБППМН-Кубрат награди учители с принос в реализирането на превантивната програма „Знанието е превенция“ за 2018 година

   Благодарствени писма, награди (флаш памет) и материали с позитивни послания получиха 10 учители от кубратски училища сред които и директори с принос в превантивната дейност на МКБППМН за 2018 година. Събитието се състоя на 20.12.2018г. в общинската администрация. Срещата откри д-р Надие Карагьозова (секретар на местната комисия) и запозна участниците с повода за срещата, която съвпадна и с един от коледните празници Игнажден. Поверието гласи, че ако на този ден се срещаш с хубави хора, се очертава и предстоящата година да е добра, …“за това се надявам, скъпи колеги и деца, че днешния ден е началото на серия от добри срещи и хубави поводи за всички Вас през идната година“ каза д-р Карагьозова и запозна с основните акценти и събития, с които МКБППМН изпраща 2018 година.
   Председателят на МКБППМН и заместник-кмет Орхан Мехмед поздрави и благодари на директорите на ПГ-Кубрат - Ива Николова и ОУ-Равно - Ю. Юмук и учителите от общинските училища за активното участие и насърчаване на децата за участие в различните форми на превенция, които е организирала комисията през годините - конкурси, кръгли маси, образователно-информационни кампании, съвместни срещи и др. Пожелана на тях и учениците им, да са постоянни в активността си към различните извънкласни и извънучебни дейности, защото са място за сплотяване на децата и помагат за цялостното им израстване и са полезни за предотвратяване и предпазването им от различни опасности.
   Специални гости на събитието бяха председателят на общинския съвет Хюсен Юмеров и учениците (Ива Митева, Еляра Кенанова и Симеон Атанасов) с награди от национални конкурси представили достойно МКБППМН и Клуб „Емпатия“. Господин Юмеров сподели пред участниците, че с интерес се запознава с периодичните отчети на местната комисия и оценява усилията й в подпомагане на подрастващите за по-добра и успешна реализация в живота и се радва на постиженията на учениците и техните учители.
   Подаръците бяха връчени от председателя на местната комисия и председателя на общинския съвет.
   Наградените учители са - Цветомира Стоянова, Нуршен Халилова - начални учители от СУ „Христо Ботев“- Кубрат, Ива Николова (директор), Ахмед Кенар, Айтен Билял, Кенан Софта – учители от ПГ-Кубрат, Фатме Чакърова – учител в ОУ-Беловец, Гюлбахар Мехмедова - учител в ОУ-Юпер, Вели Мехмедов - учител в ОУ-Бисерци и Ю. Юмук – директор на ОУ-Равно.
   Задоволство и удовлетвореност от съвместната работа с МКБППМН-Кубрат споделиха Цветомира Стоянова и Ива Николова в края на срещата и споделиха как това се отразява на самочувствието и на самите ученици и не скриха желанието си, да са част и от бъдещите инициативи на комисията.
   С почерпка, чаша димящо кафе и хубави празнични пожелания завърши партньорската среща на МКБППМН-Кубрат.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат награди учители МКБППМН-Кубрат награди учители МКБППМН-Кубрат награди учители
МКБППМН-Кубрат награди учители МКБППМН-Кубрат награди учители МКБППМН-Кубрат награди учители

 

Назад