Община Кубрат ще получи 700 000 лв. целево финансиране за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в населените места

   С Постановление на Министерски съвет са одобрени допълнителни разходи за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в населените места на община Кубрат. Отпуснатите средства са в размер на 700 000 лв.

 

Назад