Община Кубрат осигури работа на 20 лица с увреждания

   В присъствието на кмета на община Кубрат Алкин Неби и председателя на общинския съвет Хюсеин Юмеров в заседателната зала на общината 20 лица с увреждания, навръх Деня на хората с увреждания, подписаха своите трудови договори за работа. Те са по проект "Обучения и заетост" на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика. Целта на проекта е интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години, регистрирани в дирекция "Бюро по труда".
   Трудовите договори на 20-те души с увреждания са за срок от две години, при осемчасов работен ден. Те са от Кубрат и селата на общината и ще работят като чистачи /хигиенисти/ към съответните кметства.

 

 

 

Община Кубрат осигури работа на 20 лица с увреждания Община Кубрат осигури работа на 20 лица с увреждания Община Кубрат осигури работа на 20 лица с увреждания

 

Назад