В кубратското читалище започва основен ремонт

   В Кубрат се проведе редовно общо отчетно-изборно събрание на НЧ "Св. св. Кирил и Методий - 1891". На него присъстваха заместник-кметът на общината Орхан Мехмед, председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров, началникът на отдел "ПКТО" към общината Здравко Вутов, читалищни дейци.
   Отчет за дейността та читалището през периода 09.11.2017 - 22.11.2018 г. направи неговият председател Руси Русев. В него той каза, че буквално от следващия ден започва работа по спечеления проект за основен ремонт на читалището. Предстои да бъде изпълнен и втория спечелен проект - за подмяна на седалките в големия салон. Приети бяха и насоки за дейността през 2019 г.
   Накрая бяха избрани ръководни органи на читалището - настоятелство в състав от 7 члена и проверителна комисия от 3 души. За председател на читалището единодушно бе преизбран Руси Русев.

 

 

 

В кубратското читалище започва основен ремонт В кубратското читалище започва основен ремонт

 

Назад