Публикуван Протокол №1 / 19.11.2018 г. на комисията по процедура за избор на финансова/кредитна институция относно поемането на дългосрочен общински дълг

   Публикуван e Протокол №1 / 19.11.2018 г. на комисията, назначена със Заповед №877 от 19.11.2018 г. на кмета на община Кубрат със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по обявената процедура за избор на финансова/кредитна институция относно поемането на дългосрочен общински дълг.

 

 

Протокол №1 / 19.11.2018 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад