Информация за изпълнение на проекта №BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“   Продължава изпълнението на проект „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат” по процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.005 “Активно включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Двадесет лица в неравностойно положение и техните лични и социални асистенти участваха в еднодневна екскурзия до град Велико Търново – столица на Втората българска държава. По време на разходката туристите останаха възхитени от гледката към крепостите Царевeц и Трапезица, натрупаха позитивни емоции при обиколка на Самоводската чаршия, на популярния музей на восъчните фигури, както и на най-новата туристическа атракция - парка на миниатюрите.

 

 

 

Проект „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“ Проект „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“

Назад