Съобщение - отдел „ОСОПИД“

   Във връзка с Решение по Протокол № 3 от 22.10.2018 г. на Областната епизоотична комисия при Областна администрация гр. Разград, информираме жителите на населени места на територията на община Кубрат, че отглеждането на прасета за лична консумация става след регистрацията им в ОДБХ - Разград, а нерегистрираните животни подлежат на умъртвяване според закона.

 

Назад