Съобщение от Общинска служба по земеделие - Кубрат

   Общинската служба по земеделие – Кубрат уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че е съгласуван график за провеждане заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 по населени места в общината, назначена със Заповед №РД-11-132 / 01.08.2018 г. на Директора на Областната дирекция "Земеделие" - Разград за стопанската 2018/2019 г.

 

 

График за провеждане по населени места в община Кубрат Версия за Adobe Reader

 

Назад