Секретарят на МКБППМН-Кубрат поздрави СНЦ „Потомци на Дуло“ за инициираната от тях социална инициатива за по-чист и красив град

   Клуб „Емпатия“ стана домакин на работна среща с представители на младото сдружение „Потомци на Дуло“ в Кубрат на 15.10.2018г. Поводът за срещата връчване на поздравителен адрес относно първата социалната инициатива на сдружението свързана с опазването чистота на града и кампанията им за пробуждане на чувствителност у гражданите да са „добри стопани на своя град“.
   „Формирането на екологична култура у децата е приоритет, която започва още в детската градина и продължава през целия съзнателен живот на човека“ и в тази връзка всяка една позитивна кампания заслужава внимание и уважение, сподели д-р Надие Карагьозова по време на срещата с инж. Недялка Кирилова - управител на сдружението и Радослав Стойков - член на сдружението.
   „Потомци на Дуло“ на свой ред споделиха, че са запознати с творческите и превантивно-образователни инициативи на клуб „Емпатия“, които от ден на ден печелят симпатии с позитивните си послания и изразиха желание да си партнират и сътрудничат в бъдещи съвместни кампании.
   В края на срещата д-р Карагьозова припомни, че всеки един трябва да бъде част от позитивната промяна, която иска да види около себе си и пожела на ентусиазираните потомци на дуло със своите социални проекти да пишат хубавите нови за своя роден град.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Секретарят на МКБППМН-Кубрат поздрави СНЦ „Потомци на Дуло“ Секретарят на МКБППМН-Кубрат поздрави СНЦ „Потомци на Дуло“

Назад