МКБППМН-Кубрат и РУ на МВР-Исперих в съвместна инициатива „Есен 2018 - спри - дете на пътя! Живот запази“

   Със започване на учебната година, улиците стават по-оживени от обичайното. С това не закъсняват и инцидентите на пътя. С цел опазване човешкия живот и най-вече този на децата с образователно-информационен плакат и с призив към водачите на МПС, деца от Клуб „Емпатия“ - Кубрат станаха лица на съвместната инициатива на МКБППМН-Кубрат и РУ на МВР-Исперих. Идеята за съвместната инициатива стана и повод за работната среща между д-р Надие Карагьозова - секретар на МКБППМН-Кубрат и началника на РУ на МВР-Исперих комисар Мирослав Маринов, която се състоя на 18 септември 2018 година в РУ-Исперих.
   Между областна дирекция на МВР-Разград и МКБППМН-Кубрат има изградено добро сътрудничество, което се развива във времето по отношение на превенцията сред подрастващите.
   Лица на кампанията са Симон, Никол и Алекс - редовни участници в превантивните дейности на МКБППМН-Кубрат и са тазгодишните представители на Клуб „Емпатия“ в Лятната полицейска академия - Разград 2018. От свое име и от името на всички деца, те се обръщат към водачите на МПС и най-вече към младите водачи, които нямат рутината на опитния водач, да бъдат толерантни и бдителни на пътя, да не са безразсъдни да пазят както своя така и детския живот, за да могат те да растат щастливи и да сбъднат мечтите си.
   Д-р Карагьозова и Мирослав Маринов се обединяват около разбирането, „че превенцията по отношение на деца трябва да бъде приоритет, грижа и отговорност на всеки един професионалист имащ отношение по опазване живота им и осигуряване на по-добър живот за пълноценното им израстване“
   Плакатите ще бъдат окачени на видни места в населените места с цел по широка информираност.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат и РУ на МВР-Исперих в съвместна инициатива МКБППМН-Кубрат и РУ на МВР-Исперих в съвместна инициатива МКБППМН-Кубрат и РУ на МВР-Исперих в съвместна инициатива

Назад