Секретарят на МКБППМН гост на тържеството по случай новата учебна година в ПГ-Кубрат

   По покана на директора на ПГ-Кубрат, д-р Надие Карагьозова участва в откриването на новата учебна 2018/2019 година на 17 септември, който съвпада тази година с един от най-хубавите есенни празници - денят на София или празникът на вярата, надеждата, любовта и мъдростта.
   В оживения двор на училището от ученици, учители, родители и гости, с химна на родината и изнасяне на училищното знаме започна тържественото откриване на новата учебна година.
   В встъпителното слово, директорът на училището г-жа Ив. Николова се обърна към педагогическия екип и възпитаниците на училището и им пожела спорна и успешна учебна година и пожела заедно да се грижат за добрите традиции на училището. Прочете се поздравителен адрес от министъра на образованието Красимир Вълчев. Поздравителни адреси бяха получени от областния управител на Разград, г-н Гюнай Хюсмен, началника на РУО-Разград и др.
   Поздравително слово имаше от Орхан Мехмед - заместник-кмет при община Кубрат с ресор образование.
   Д-р Карагьозова също поднесе приветствие и развълнувана сподели, че с училището я свързват много професионални моменти и благодари за партньорството. Пожела на всички участници в педагогическия процес - учители-родители и ученици взаимно да се вдъхновяват през годината за добри дела и с вяра, надежда и любов да се преоткриват в света на познанието. „Две в едно–поздрав и превенция“, допълни още Карагьозова и подари плакат, с новата образователно-превантивна инициатива на МКБППМН-Кубрат в партньорство с РУ на МВР-Исперих – „Есен 2018 - Дете на пътя! Запази Живот“.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Секретарят на МКБППМН гост на тържеството по случай новата учебна година в ПГ-Кубрат Секретарят на МКБППМН гост на тържеството по случай новата учебна година в ПГ-Кубрат Секретарят на МКБППМН гост на тържеството по случай новата учебна година в ПГ-Кубрат

Назад