Секретарят на МКБППМН-Кубрат участва в курс за превенция на детската агресивност

   Как изглежда агресията днес през погледа на учениците? Как се интерпретира от учителите, родителите и специалистите – тези въпроси бяха на фокус във втория модул на организирания от сдружение „Професионален форум“, квалификационен курс предназначен за работещите в педагогическите и образователни организации в периода 6-11 август 2018 год.
   „Добрият специалист, непрекъснато трябва да надгражда, още повече ако работи в сферата но образованието и възпитанието, защото динамиката на съвремието е бързо променящо се и един уважаващ себе си професионалист трябва де превърне европейската ценност „учене през целия живот“ за водещ приоритет в своята работа“ – каза д-р Надие Карагьозова, която взе участие в програмата „Превенция и справяне с агресията и тормоза в училище“ на сдружение „Професионален форум за образованието“ - Китен 2018. Програмата е одобрена от МОН и е включена в Информационния регистър на одобрените за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИПОК). Водещ лектор на програмата е Анет Маринова, един от най-добрите специалисти и практици в тази област.
   Припомняме, че д-р Карагьозова, често присъства на важни образователни форуми, на които се дискутират актуални теми свързани с кризите на прехода, които не отминават и съвременното образование. От години разработва теми свързани с агресията сред децата и препоръчва превенцията, като най-евтиния и задължителен метод в работата с проблемни деца и техните родители.
   В края на месец август предстои още едно участие на д-р Карагьозова в семинар на тема: „Гражданско образование - формиране на ценностни нагласи у младото поколение“. Организатори на форума са СБУ, Фондация „Устойчиво развитие“, СОК–Камчия, под патронажа на МОН. В рамките на семинара е предвидена и тържествената церемония по награждаване на отличените в „Петия международен конкурс за извънкласни и извънучилищни дейности за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците 2018“. Със специална награда от конкурса е и д-р Надие Карагьозова.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Секретарят на МКБППМН-Кубрат участва в курс за превенция на детската агресивност Секретарят на МКБППМН-Кубрат участва в курс за превенция на детската агресивност
Секретарят на МКБППМН-Кубрат участва в курс за превенция на детската агресивност Секретарят на МКБППМН-Кубрат участва в курс за превенция на детската агресивност

Назад