Обявление от Общинска служба по земеделие - Кубрат

   Общинската служба по земеделие – Кубрат на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2018/2019 година в землищата на територията на община Кубрат, област Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.
   Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в Общинска служба по земеделие гр. Кубрат.
   Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2018 г.

 

 

Обявление от Общинска служба по земеделие - Кубрат Версия за Adobe Reader
График за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ Версия за Adobe Reader

 

Назад