Секретарят на МКБППМН-Кубрат с награда от международен конкурс

   Сред наградените в петия международен конкурс на тема: „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение” - за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците - 2018 г. е и секретарят на МКБППМН-Кубрат д-р Надие Карагьозова. Наградата е за идеята й да създаде и обедини деца в клуб, които да подпомагат превантивната дейност на комисията чрез позитивни начинания и подкрепа. Тя e единственият участник от 290-те секретари на местни комисии в страната.
   Припомняме, д-р Н. Карагьозова има богат професионален опит с деца, родителската общност и от няколко години е канен като гост-лектор на педагогически форуми. Носител е и на други престижни отличия, които са доказателство за високия и професионализъм и всеотдайност в утвърждаването на съвременните ценности и традиции на българското образование и личностното развитие на децата.
   Организатори на престижния конкурс са СБУ и Фондация „Устойчиво развитие за България“ под патронажа на МОН.
   Церемонията по награждаването ще се състои по време на семинар за „Извънкласните и извънучилищни дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците -2018“ в СОК-Камчия в периода 26-31 август 2018 година.
   „Приех новината със смесени чувства, нищо че е от такова високо естество, но се радвам, че признанието идва в момент, когато за пореден път се натъквам на лица, които тиражират и се месят в работата на местните комисии и внушават, че те трябва и само единствено да работят с деца в конфликт със Закона и в превантивната работа трябва да бъдат обхванати само те. Превенцията е насочена към всички деца и подрастващи. Тя трябва да „върви преди проблемите“. Знанието е превенция и най-добрите форми в това отношение са образователните политики. В тази връзка участието на всички деца обединени в клубове, групи по интереси или други форми е от полза за цялостна ефективна превенция. Капацитета и потенциала през лятната ваканция на читалищата, училищните комисии, спортните зали, библиотеките трябва да се използва максимално – човек стига да иска намира начини. В тях може да се реализират успешни практики за превенция –„Безопасно и щастливо лято“ и не само. Децата се социализират по-добре, когато са заедно, когато имат добрите примери пред себе си, когато имат възможност да сравняват кое е по-добро, кое не, коя постъпка е приемлива, коя не. Не бива да делим деца - тези ще се обучават, тези не, тези ще бъдат обхванати, тези не. Работата с деца в конфликт със закона е регламентирана в закон и последващата работа с тях при нужда се осъществява от определени за случая лица с нужната подготовка и квалификация, но когато става дума за превенция делението не е правилно. Когато някой гледа справедливо, строго и професионално нещата се тълкуват по съвсем друг начин. Знам, колко труд, колко търпение са ми били нужни, когато съм била сама без подкрепа на моменти в реализирането на много успешни дейности свързани с комисията и се надявам искрено, да почнем да уважаваме хората, които наистина са добри в нещата, които правят, познавам много успешни колеги ангажирани в комисиите. Това признание е и за родителите и децата, които ми се довериха през годините, повярваха и бяха с мен и част от най-силните моменти в написването на професионалната автобиография на комисията. Колкото и да им благодаря, ще е малко “ коментира д-р Н. Карагьозова новината.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Секретарят на МКБППМН-Кубрат с награда от международен конкурс Секретарят на МКБППМН-Кубрат с награда от международен конкурс Секретарят на МКБППМН-Кубрат с награда от международен конкурс

Назад